Przedsiębiorcy, spółki i inne podmioty prawa gospodarczego

Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Stała obsługa prawna

 • udzielnie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowym
 • kompleksowa windykacja należności
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Windykacja należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych

 • windykacja należności z niezapłaconych faktur VAT
 • windykacja kontrahentów zagranicznych
 • sprawy o zapłatę
 • postępowania zabezpieczające i egzekucyjne
 • roszczenia związane z niewypłacalnością dłużnika
 • i wiele innych