Przedsiębiorcy, spółki i inne podmioty prawa gospodarczego

Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Stała obsługa prawna

 • udzielnie porad prawnych
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi
 • kompleksowa windykacja należności
 • prowadzenie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie postępowań sądowych
 • reprezentacja przed organami administracji 
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Windykacja należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych

 • windykacja należności z niezapłaconych faktur VAT
 • windykacja kontrahentów zagranicznych
 • arbitraż i odwołania, w tym w oparciu o ISF Rules
 • sprawy o zapłatę
 • postępowania zabezpieczające 
 • postępowania egzekucyjne
 • roszczenia związane z niewypłacalnością dłużnika
 • i wiele innych