Klienci indywidualni

Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy rodzinne

 • rozwód 
 • separacja
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • inne sprawy z zakresu prawa spadkowego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy cywilne

 • zasiedzenie nieruchomości
 • ustanowienie służebności
 • stwierdzenie nieważności umowy
 • ochrona prawna odmian roślin
 • roszczenia konsumenckie
 • odszkodowanie za opóźniony lot
 • inne sprawy z zakresu prawa cywilnego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy pracownicze

 • odwołanie do sądu pracy
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • roszczenia z tytułu mobbingu
 • roszczenia z tytułu dyskryminacji
 • inne sprawy pracownicze
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odwołanie od decyzji ZUS
 • odwołanie od decyzji KRUS 
 • dochodzenie renty rodzinnej
 • inne sprawy z ubezpieczeń społecznych
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Windykacja należności

 • sprawy o zapłatę
 • postępowania egzekucje 
 • roszczenia związane z niewypłacalnością dłużnika
 • roszczenia z umów kontrakcyjno-handlowych
 • sprawy o naruszenie wyłącznego prawa do odmiany 
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy administracyjne

 • odwołania do decyzji organów administracji p
 • zażalenia na postanowienia organów administracji 
 • wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 
 • podania i wnioski do organów administracji 
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
 • skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej 
 • reprezentacja przez sądami administracyjnymi
 • inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministarcyjnego