Klienci indywidualni

Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy rodzinne

 • rozwód i separacja
 • rozdzielność majątkowa
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty
 • władza rodzicielska
 • inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy spadkowe

 • stwierdzenia nabycia spadku
 • dział spadku
 • roszczenia o zachowek
 • inne sprawy z zakresu prawa spadkowego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy cywilne

 • stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości
 • ustanowienia służebności
 • wady oświadczenia woli
 • ochrona dóbr osobistych
 • roszczenia konsumenckie
 • kredyty frankowe
 • odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym z wypadków komunikacyjnych oraz usług turystycznych
 • inne sprawy z zakresu prawa cywilnego
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy pracownicze

 • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
 • odwołania od tzw. dyscyplinarki
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • odszkodowania za dyskryminację
 • odszkodowania za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu
 • inne sprawy pracownicze
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • odwołania od decyzji ZUS i KRUS w sprawach rentowych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • inne sprawy z ubezpieczeń społecznych
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Windykacja należności

 • sprawy o zapłatę
 • postępowania egzekucje i zabezpieczające
 • roszczenia związane z niewypłacalnością dłużnika
Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny

Sprawy administracyjne

 • odwołania do decyzji organów administracji publicznej
 • zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej
 • wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty)
 • podania i wnioski do organów administracji publicznej
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
 • inne sprawy z zakresu prawa administracyjnego i sądowoadministarcyjnego