Cennik

Cena usługi prawnej uzależniona jest zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej. Wysokość wynagrodzenia za poradę prawną lub prowadzenie sprawy ustalana jest podczas indywidualnej rozmowy z Klientem na podstawie oceny stanu faktycznego, potrzeb i oczekiwań Klienta oraz analizy dokumentacji dotyczącej sprawy. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma złożoność sprawy, ilość czasu koniecznego na zapoznanie się ze sprawą i zgromadzenie wymaganej dokumentacji, a także forma pomocy prawnej.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Kancelarią w celu przekazania informacji, na podstawie których będzie można oszacować koszt porady prawnej oraz prowadzenia sprawy.

Kancelaria Radców Prawnych Ławrynowicz Płock - radca prawny